جَو میدهیم..

 

تا جنون فاصله ای نیست از این جا که منم.... اینجا... دقیقن همینجا...

/ 3 نظر / 46 بازدید
منوچهر

خود مجنون همینجاست !! دقیقن , همینجا که منم ...! سبک نوشتنت جالبه لادن, خوشم میاد

صادق

دقیقاً همین جا.از اونجایی که همینجاهامون خیلی نزدیک به همه،پس لطفاًفاصله رو رعایت کن که تماسی حاصل نشه. اصتقفرو...

ديازپام

پوپكم ،آهوكم، چه نشستي غافل، كز گزندم نرهي گرچه پرستار مني...