Thank you Steve Jobs, you made the world a better place. You will be missed

استیو جابز عزیز
از وقتی خواهرمان بیدارمان کرد ، گفت شما پرواز ملکوتی کردین ، ما دیگر خوابمان نبرد... مار به آدم خواب نمیزند اینجور !!!
ما از گلچین روز گار بدمان می آید ...
ما احساس میکنیم به هیچ دردی نمیخوریم
ما نظرمان این بود که شما خیلی مَردی
ما احساس میکنیم شما را باید امامزاده کنن
ما الان خیلی مغمومیم !!!
ما از زیر پتو داریم اینا رو واس شما مینویسیم !!! که بدون اختراعات شما این مهم میسر نبود :(
ما امشب میریم جلو اپل استور برای شما شمع روشن میکنیم !!!
ما واقعاً نمیدونیم شما چی کاره ء ما بودی که ما الان انقد حالمان دگرگون است
ما الان به اونیکی خواهرمان گفتیم ، شما فوت کردی ! پرسید شما کی بودی ؟؟؟ ما نیم ساعت جیغ زدیم !!! ما خیلی ناراحت شدیم ، وقتی شما را نمیشناسد برای چه آیفون میگیرد دستش !!! ما خیلی شاکی شدیم ...

ما میدانیم ! شما بری اونور
سیستم وایبر برزخ به زمین را در دستور کار خویش قرار میدهی !!! ما مطمئنیم شما بیکار بشین نیستی

پ.ن :ما نمیدانیم چرا عکس شما را میبینیم یاد آقامون سیاوش قمیشی میفتیم

روحتان شاد ! یادتان گرامی ... عمو استیو

/ 7 نظر / 27 بازدید
احسان

و شاید اون دنیا قدر این همه خلاقیت تو رو بدونن؛ خیلی حیف شد؛ Steve Jobs (1955-Forever) : iCame, iSaw, iConquered, iReturned, iTunes, iPod, iOS, iPhone, iPad, iCloud, iRetired, iLiveForever و دلمان سوخت

احسان

در ضمن جو نگیردت اما خیلی وبت باحاله مرسی، از خوندت لذت بردم[قلب]

فری

به قول یارو گفتنی:اینقدر نگویید استیو برای شما چه کرد و که بود-بگویید من برای استیو چه کردم و چه بودم...وقعا با این نوشتت بین هپی شدن و سد شدن دچار دوگانگی و تزلزل شدم

روحش با اولیا’ا... محشور باد استیو دنیا دیگه مثل تو نداره نه داره نه میتونه بیاره.... استیو منو با خودت بببببرررر استیو من بی تو رو به جنونم من بی تو یه استخونم

علیرضا

نمیدونم ای استیو جابز چرا رو مخمه چند وقت پیش یکی از کارمندای محل کارم عکس این اقاهرو اورده بود میگفت میشناسی والا من از اون موقع که مرد شناختمش میگم مدیر اپل بوده مرده گفت همین نیم ساعت مخمو خورد ازش تعریف میکرد بعدش گفت 3 شبه نخوابیده هروز میره کلیسا شمع روشن میکنه بیادش والا باباش پارسال مرد من 3ماه بعد فهمیدم از بس بیخال بود خدا شانس بده

مانی

عجب

کوچولوی صبور

آدم بعضی موقعا میمونه با بعضی پستا باید بخنده یا گریه کنه! روحش شاد