/ 2 نظر / 37 بازدید
نازنین

تو موفق میشی! نگران نباش! [ماچ]

هيچ ابن هيچ

يه ديالوگ بود تو يكي از فيلماي مسعود كيميايي: تا جووني، حقتو از زندگي بگير ولي لادن خانم مواظب باش كه اين دور تند زندگي، حق جووني كردنو ازت نگيره نازنين راست ميگه؛ تو موفق ميشي