هلن کلریزیشن

حس رقابتم
حس حسادتم
حس اینکه بخوام یه چیزی رو تصاحب کنم
مُردن ... دیگه ندارمشون...

دارم کم کم به مقام شامخ هلن کلریت نائل میام...

/ 3 نظر / 37 بازدید
ammar

این بنده خدا که اسم بردید کور و کر بود به نظر؟

الهه

مقام و موقعیت خوبیه :-)