سبکسران آشفته خو

اخیراً با یه گونه ء جدیدی از بیماران روانی دارم روبه رو میشم , که جملگی توهم زده اند که بنده در کمین نشسته ام , ناموسشان را بربایم

حالا من چگونه در کمین نشسته ام ؟؟؟ توضیح میدم ...

مثلن من یه استاتوس آپ کردم , ناموسه مربوطه اومدن استاتوس بنده رو لایک کردن ! بعد از اونجائیکه داستان پابلیک بوده و ناموسه قصه ء ما در کلوز فرند بانو قرار داشتن , بانو لایک رو دیدن و جامه دران و نعره زنان هجوم آوردن به پیج ما و اول فن پیج رو اد کردن و بعد پروفایل رو اد کردن و بعد مسیج زدن و بعد پاشدن اومدن خرید کردن از ما یه ضرری هم به خودشون زدن که بیان به یه طریقی با ما رو در رو بشوند و به نوعی به ما بگویند که ببین , من حواسم بهت هست بعد با دو انگشت "وی" شکل چشمانشان را نشان دهند , سپس چشمان مارا نشان دهند , که یعنی آره ...

بعد هم در همان حین حساب و کتاب با طنازی خاص خودشان یک تکه ای در پاچه ء ما کردند که: آره اتفاقاً دوست پسر ما از دوستان شماست و فیلان ! طبیعتاً ما اسم و رسم نامبرده را پرسیدیم , دیدیم خیر ! از دوستانه ما نیست ! بانو بر آشفتند گفتند خودم دیدم استاتوستو لایک کرده بود !!! و ما نیم ساعت بدون پلک زدن بانو را نگاه میکردیم و نمیتوانستیم چشم از این پدیده بر داریم و برایشان توضیح بدهیم که ما ششصد و هشتاد و پنج عدد فالور داریم که الزاماً دوست ما نیستند و فقط پستهای پابلیکمان را میبینند و گاهی لایک هم میکنن !!!!!!

مورد بعد , بانوئی بودند که دوست پسرشان از دوستان کودکیه ما بود و ما یه هر هر و کر کری مِلویی با هم داشتیم ... سالی یه بار , زیر یه عکسی , لینکی , چیزی , یه چی اون میگف , یه چی من ! آخرشم به چاکرم , مخلصم ختم میشد ... از قضا روزی ما در کامنتهای یکی از عکسهایمان یه هرت و کرتی با نامبرده داشتیم ... آخرشم طبق روال معمول به خیلی مخلصم و چاکرم و فلان ختم شد ... از اونجائی که عکس مذکور 330 و خورده ای لایک از طرف دوستان ما خورده بود ,  عزت تپونمون کرده بودن رفقا و یه قربون صدقه ای هم رفته بودن و اینا ... بلافاصله بانو استاتوسی هوا نمودند با این مضمون :

پروانه ی من در دام عنکبوتی افتاده که سیر است...نه میتواند پرواز کند و نه بمیرد...!

یه راهنمائی بهتون میکنم ! عنکبوته منم !!!!!!  سیرم هستم ! چون پیج پر ترددی دارم و قابل معاشرت نیستم طبیعتاً !!!!

 

پ.ن : چرا اینا رو اینجا نوشتم ؟؟ سوال خوبیه !  چون اول میان فن پیج رو لایک میکنن ! بعد پروفایل رو اد میکنن ! بعد میبینن راه نفوذی دیگه ای نیست ! میرن اِ باوت می رو میخونن , آدرس اینجا رو پیدا میکنن ! میان وبلاگ رو میجورن , ببینن من از عشقشون احیاناً این لا و لو چیزی ننوشته باشم و الخ..


پ.ن : پنج مورد دیگر از این قبیل بانوان  به صورت استند بای در آستینمان داریم ! ذکر نمیکنیم شرمنده نشن !!!!!!! اینارم نوشتم که این خوشگل دخترای زرنگ و  قشنگ ,  فک نکنن که من نمیدونم و نمیفمم که با تمام وجود دارن سعی میکنن از یه سوراخی نفوذ کنن به داستان .. فلذا ! متانت ما را با بلاهتمان اشتباه نگیرید لطفن!

پ.ن : بانوان عزیزی که روزی 25 بار بلکم بیشتر دارین پیج منو ریفرش میکنین ! ویوئر بلاگم رو انقد بالا بردین , لایکهای فن پیجم رو بالا میبرین .. صمیمانه از شما مچکرم ولی به مرگ خودتون من به ناموس شما چشم ندارم !!!!

استدعا میکنم ناموستونو از زیر دست و پا جمع کنین

/ 0 نظر / 44 بازدید