دمبه ت کو ؟

این هفتهء آخر سال , فارغ از شادی و جنب و جوش و روزهای طولانی و دوست داشتنی و هوای دل انگیز , هر ساله برای بنده حقیر سندرومی در پی دارد به نام سندروم "اگه راست میگی دمبه ت کو؟"
نامبرده آدمی را وادار میکند بنشیند وسط یک عالمه مشغله ریز و درشت , فکر کند امسال باخودش چند چند بوده و اصلن از خود گردن شکسته اش راضی بوده ؟ سقف مطالبات و کف مطالبات پارسال این موقع ش کو ؟ و کلن در یک نگاه اجمالی , دمبه ش کو ؟

این سندروم عوارضی مانند بی قراری , دل گرفتگی شدید و نارضایتی از خویشتن را نیز در بر داشته و حتی در پاره ای از مواقع یک نفر را فول تایم اجیر نموده تا به قاعده کل ورودی های یک ساله خشک شوئی سر کوچه ما , در دل مبتلای مفلوکش رخت بشوید !
/ 0 نظر / 72 بازدید